Nínive - escritoras.com
Nínive Chus Pato
 Portada de Nínive

Nínive é un libro atroz. cando menos, esa foi a sensación que a autora tivo: que tal atrocidade era a súa propia vida.