Cando eu saiba ler Yolanda CastaƱo
 Portada de Cando eu saiba ler

Un texto para descobrir a de cousas que poden facerse cando aprendemos a ler.